onsdag 24 november 2010

Historiska Förväntningar #1


Idag inleder jag en ny programserie här på bloggen kallad Historiska Förväntningar där jag redovisar för märkliga skeenden i världshistorien och dess mest iögonfallande framtidsscenarier som inte var helt 100.

Dagens avsnitt behandlar engelsmännens förväntningar på den invasionsstyrka som Napoleon planerade att skicka över engelska kanalen i syfte med att erövra de engelska öarna 1798.

Som vi lärt av historiens facit så genomfördes aldrig invasionen och Napoleon fick tillbringa sina senare år som ö-luffar-flykting. Men i de mest febriga spekulativa kretsarna i London jagades det upp sig så dant att tryck enligt bilden ovan spreds de oroliga engelsmännen i mellan.

Som det står i underkanten på bilden uppskattades den flytande fästningen härbärgera 60'000 soldater samt 600 kanoner och drivas framåt av vindkraft. Det är ett imponerande missfoster av fantasins kraft.

I verkligheten umgicks fransmännen med planer att invadera England 1798, om än med hjälp av traditionella flytetyg. Dock ställdes operationen in då andra krigsskådeplatser utkristalliserade sig i Egypten och Österrike. Under perioden 1803-05 togs planerna upp igen och längs hela den franska och även holländska kusten (då landet för tillfället var ockuperat av Frankrike) byggdes överskeppnings-enheter för den planerade invasionen. Dessutom byggde man i förväg ett segermonument i form av en kollon i staden Boulogne över den ännu ej fullföljda triumfen.
Dock avbröts planerna vid den första storskaliga övningen då man råkade ut för dåligt väder och ådrog sig enorma förluster utan man ens siktat den engelska kusten eller något fientligt skepp.

Efter detta övergav man idéen om en erövring från havet och koncentrerade sig istället på att planera en attack från luften, i ett stort antal för övningen planerade luftballonger.

Denna sista planerade utfall mot England skrinlades dock då det visade sig att vinden generellt sett blåste åt fel håll.

Inga kommentarer: