lördag 23 juli 2011

Det norske flagget på halv stang


Tankarna går idag till drabbade och anhöriga i TERROR-dåden i Norge.
I skrivande stund är antalet döda uppe i nittio-en. Alla vars död är förorsakade av en ensam vriden ung man*. Han må vara en psykopat eller mentalt störd, men detta till trots har hans hat mot samhället med gott mod odlats fram hos "respektabla" institutioner som FREMSKRITTSPARTIET och FRIMURARNA.

All TERRORISM vilket håll den än kommer ifrån är av ondo och skall med största möjliga kraft bekämpas av det civiliserade samhället, men när vi skall vi lära oss att det största hotet mot vår säkerhet, demokrati och civilisation alltid kommer från HÖGERN??

*) Med förbehåll om att alla uppgifter i detta nu än ej är fullt klarlagda och att ingen är dömd för något än i anslutning till dessa vidriga händelser ännu även om mycket redan nu pekar åt den klassiska högerrörelsen

Inga kommentarer: